שירותי האבקה יד מרדכי
האבקה , הדברה ביולוגית
| English


הדרכה ומידע מקצועי
שילוב חמרי הדברה עם דבורי בומבוס

לפניכם רשימת חומרי ההדברה. לסינון ואיתור חומר מסוים השתמשו בסרגל האותיות לסינון חומרי ההדברה ששמם מתחיל באות שתבחר.
למידע מורחב אודות החומר העבירו מעל שמו את סמן העכבר.

 • אאופרן
  דרגת רעילות: 7
 • אביר
  דרגת רעילות: 7
 • אגרימק
  דרגת רעילות: 6
 • אוביגן
  דרגת רעילות: 7
 • אוברון
  דרגת רעילות: 6
 • אודאון
  דרגת רעילות: 7
 • אוואנט
  דרגת רעילות: 6
 • אוויסקט
  דרגת רעילות: 7
 • אומייט
  דרגת רעילות: 6
 • אופיר
  דרגת רעילות: 7
 • אוקטב
  דרגת רעילות: 7
 • אורטין
  דרגת רעילות: 2
 • אורסט
  דרגת רעילות: 7
 • אטברון
  דרגת רעילות: 6
 • אטמי
  דרגת רעילות: 7
 • איזידור
  דרגת רעילות: 7
 • אימקסי
  דרגת רעילות: 1
 • אינדר
  דרגת רעילות: 7
 • איפון
  דרגת רעילות: 5
 • אל זרע
  דרגת רעילות: 7
 • אלייט
  דרגת רעילות: 5
 • אמבוש
  דרגת רעילות: 3
 • אנויל
  דרגת רעילות: 7
 • אנטראקול
  דרגת רעילות: 7
 • אפוגן
  דרגת רעילות: 6
 • אפולו
  דרגת רעילות: 6
 • אפלורד
  דרגת רעילות: 6
 • אקטליק
  דרגת רעילות: 5
 • אקטרה הגמעה לצעירים
  דרגת רעילות: 2
 • אקטרה ריסוס
  דרגת רעילות: 1
 • אקסמייט
  דרגת רעילות:6
 • אקרובט
  דרגת רעילות: 7
 • אקריטל
  דרגת רעילות: 6
 • אקרימייט
  דרגת רעילות: 7
 • אקרימקטין
  דרגת רעילות: 6
 • אקרין
  דרגת רעילות: 6
 • באיטרואיד
  דרגת רעילות: 3
 • באילטון
  דרגת רעילות: 7
 • באיפידן
  דרגת רעילות: 7
 • בויסטין
  דרגת רעילות: 7
 • בוננזה
  דרגת רעילות: 5
 • בזודין
  דרגת רעילות: 2
 • ביוביט
  דרגת רעילות: 7
 • ביוטי
  דרגת רעילות: 7
 • ביומקטין
  דרגת רעילות: 6
 • ביותרסית
  דרגת רעילות: 5
 • בייקור
  דרגת רעילות: 7
 • בלושילד
  דרגת רעילות: 7
 • בנלט
  דרגת רעילות: 7
 • בסיס
  דרגת רעילות: 4
 • בקטין
  דרגת רעילות: 6
 • בראבו
  דרגת רעילות: 7
 • גאוצ'ו
  דרגת רעילות: 1
 • גפרטיב
  דרגת רעילות: 6
 • דומרק
  דרגת רעילות: 7
 • דוראדו
  דרגת רעילות: 7
 • דורסבן
  דרגת רעילות: 1
 • דורסן
  דרגת רעילות: 1
 • דורפס
  דרגת רעילות: 1
 • דיאזינון
  דרגת רעילות: 2
 • דיויפאן (אבקה)
  דרגת רעילות: 4
 • דיויפאן נוזלי
  דרגת רעילות: 5
 • דיזיקטול
  דרגת רעילות: 2
 • דימול
  דרגת רעילות: 7
 • דימקרון
  דרגת רעילות: 1
 • דימתואט
  דרגת רעילות: 1
 • דיפל
  דרגת רעילות: 7
 • דיפס
  דרגת רעילות: 5
 • דלסן
  דרגת רעילות: 7
 • דלפין
  דרגת רעילות: 7
 • דלתנט
  דרגת רעילות: 1
 • דנקס
  דרגת רעילות: 4
 • דקוניל
  דרגת רעילות: 7
 • הדר
  דרגת רעילות: 6
 • הליוגפרית
  דרגת רעילות: 6
 • הליודן
  דרגת רעילות: 4
 • ווארנט
  דרגת רעילות: 1
 • וולקן
  דרגת רעילות: 6
 • ויטול
  דרגת רעילות: 7
 • ויידט
  דרגת רעילות: 4
 • וירול
  דרגת רעילות: 7
 • וירותר
  דרגת רעילות: 7
 • ונדקס
  דרגת רעילות: 6
 • וקטרה
  דרגת רעילות: 7
 • ורטיגו
  דרגת רעילות: 6
 • ורטימק
  דרגת רעילות: 6
 • ורקוטל
  דרגת רעילות: 6
 • זהר LQ215
  דרגת רעילות: 7
 • זהר PT50
  דרגת רעילות: 7
 • זהר נאט
  דרגת רעילות: 7
 • חוסן
  דרגת רעילות: 7
 • חנטאון
  דרגת רעילות: 7
 • טדיון
  דרגת רעילות: 6
 • טומסט
  דרגת רעילות: 7
 • טופז
  דרגת רעילות: 7
 • טורפדו
  דרגת רעילות: 6
 • טורק
  דרגת רעילות: 7
 • טיטאן
  דרגת רעילות: 3
 • טייגר
  דרגת רעילות: 5
 • טלדור
  דרגת רעילות: 7
 • טלסטאר
  דרגת רעילות: 4
 • טריגרד
  דרגת רעילות: 6
 • טרייסר
  דרגת רעילות: 7
 • טריכודקס( אבקה)
  דרגת רעילות: 6
 • טרימלטוקס פורטה
  דרגת רעילות: 7
 • כותניון
  דרגת רעילות: 1
 • כליפקס
  דרגת רעילות: 7
 • לאנט 20
  דרגת רעילות: 5
 • לאנט 90
  דרגת רעילות: 4
 • ליטריל
  דרגת רעילות: 7
 • לינטקס
  דרגת רעילות: 6
 • למדקס
  דרגת רעילות: 4
 • לתנט
  דרגת רעילות: 1
 • מבריק
  דרגת רעילות: 7
 • מגיסטר
  דרגת רעילות: 6
 • מוליט
  דרגת רעילות: 3
 • מונופז
  דרגת רעילות: 2
 • מונוקרון
  דרגת רעילות: 2
 • מוסטנג
  דרגת רעילות: 3
 • מוספילן
  דרגת רעילות: 5
 • מורסטן
  דרגת רעילות: 7
 • מטאור
  דרגת רעילות: 6
 • מטאסיסטוקס
  דרגת רעילות: 5
 • מיטיון
  דרגת רעילות: 6
 • מיטק
  דרגת רעילות: 6
 • מייטקלין
  דרגת רעילות: 5
 • מילבאן
  דרגת רעילות: 5
 • מיקרוטיול
  דרגת רעילות: 7
 • מיראז'
  דרגת רעילות: 7
 • מיתוס
  דרגת רעילות: 7
 • מלודי דאו
  דרגת רעילות: 7
 • מלתיון
  דרגת רעילות: 3
 • מנבגן
  דרגת רעילות: 7
 • מנטין
  דרגת רעילות: 7
 • מנצידן
  דרגת רעילות: 7
 • מנקו די
  דרגת רעילות: 7
 • מנקוזן
  דרגת רעילות: 7
 • מנקוטל
  דרגת רעילות: 7
 • מנקופלו
  דרגת רעילות: 7
 • מנקור
  דרגת רעילות: 7
 • מנקס
  דרגת רעילות: 7
 • מסאי
  דרגת רעילות: 6
 • מסורול
  דרגת רעילות: 1
 • מץ
  דרגת רעילות: 5
 • מרפאן
  דרגת רעילות: 7
 • מרק קליפורני
  דרגת רעילות: 7
 • מרשל
  דרגת רעילות: 1
 • מרתון
  דרגת רעילות: 2
 • מתומיל
  דרגת רעילות: 5
 • מתומקס
  דרגת רעילות: 5
 • מתוניט
  דרגת רעילות: 5
 • מתופז
  דרגת רעילות: 2
 • מתמידול
  דרגת רעילות: 2
 • נאורון
  דרגת רעילות: 6
 • נוגל
  דרגת רעילות: 7
 • נימגארד
  דרגת רעילות: 7
 • נימיקס
  דרגת רעילות: 6
 • נמקור
  דרגת רעילות: 1
 • נץ
  דרגת רעילות: 7
 • נקסטר
  דרגת רעילות: 5
 • נקר
  דרגת רעילות: 4
 • סוויץ'
  דרגת רעילות: 7
 • סולפולי
  דרגת רעילות: 6
 • סופר טרייסר
  דרגת רעילות: 6
 • סטארטר
  דרגת רעילות: 4
 • סטרובי
  דרגת רעילות: 7
 • סטרנר
  דרגת רעילות: 7
 • סיגנום
  דרגת רעילות: 7
 • סיזר
  דרגת רעילות: 4
 • סיימון
  דרגת רעילות: 7
 • סילבקור
  דרגת רעילות: 7
 • סימבוש
  דרגת רעילות: 3
 • סימירון
  דרגת רעילות: 2
 • סיסטאן
  דרגת רעילות: 7
 • סיפן
  דרגת רעילות: 1
 • סיפרין
  דרגת רעילות: 3
 • סמבה
  דרגת רעילות: 6
 • סמרון
  דרגת רעילות: 2
 • סמש
  דרגת רעילות: 4
 • סנדוקור
  דרגת רעילות: 7
 • ספיידר
  דרגת רעילות: 6
 • ספסן
  דרגת רעילות: 7
 • ספרול
  דרגת רעילות: 7
 • סקור
  דרגת רעילות: 7
 • עמיסטל
  דרגת רעילות: 7
 • פאנץ'
  דרגת רעילות: 7
 • פגסוס
  דרגת רעילות: 5
 • פולאר
  דרגת רעילות: 7
 • פוליקור
  דרגת רעילות: 7
 • פונגורן
  דרגת רעילות: 7
 • פיראט
  דרגת רעילות: 6
 • פירימור גרגרי
  דרגת רעילות: 5
 • פירימור נוזלי
  דרגת רעילות: 6
 • פירינקס
  דרגת רעילות: 1
 • פיריתרימי
  דרגת רעילות: 4
 • פלורבק
  דרגת רעילות: 7
 • פלורמייט
  דרגת רעילות: 6
 • פלינט
  דרגת רעילות: 7
 • פליקטרן
  דרגת רעילות: 5
 • פרוביט
  דרגת רעילות: 7
 • פרודקס
  דרגת רעילות: 2
 • פרופאל
  דרגת רעילות: 6
 • פרופיקה
  דרגת רעילות: 7
 • פרוקליים
  דרגת רעילות: 6
 • פרותר
  דרגת רעילות: 2
 • פרסול
  דרגת רעילות: 7
 • פרתיון
  דרגת רעילות: 3
 • צ'מפיון
  דרגת רעילות: 7
 • צ'ס
  דרגת רעילות: 6
 • קודקוד
  דרגת רעילות: 1
 • קוהינור
  דרגת רעילות: 1
 • קומולוס
  דרגת רעילות: 6
 • קונסלט
  דרגת רעילות: 4
 • קונפידור
  דרגת רעילות: 1
 • קופראמיל
  דרגת רעילות: 7
 • קופרוקס
  דרגת רעילות: 7
 • קוציד
  דרגת רעילות: 7
 • קליגרין
  דרגת רעילות: 7
 • קליפסו
  דרגת רעילות: 5
 • קנון
  דרגת רעילות: 7
 • קרטה
  דרגת רעילות: 4
 • קרינטון
  דרגת רעילות: 5
 • ראגבי
  דרגת רעילות: 7
 • ראנר
  דרגת רעילות: 6
 • רובראל
  דרגת רעילות: 7
 • רוגוטקס
  דרגת רעילות: 1
 • רוגור
  דרגת רעילות: 1
 • רומקטין
  דרגת רעילות: 6
 • רונילן
  דרגת רעילות: 7
 • רופסט
  דרגת רעילות: 5
 • רזודרין
  דרגת רעילות: 2
 • רידומיל
  דרגת רעילות: 7
 • רימון
  דרגת רעילות: 6
 • רימיפוס
  דרגת רעילות: 2
 • רמסן
  דרגת רעילות: 1
 • רסק
  דרגת רעילות: 7
 • שביט
  דרגת רעילות: 7
 • שריף
  דרגת רעילות: 7
 • שרפז
  דרגת רעילות: 3
 • תיאודן
  דרגת רעילות: 4
 • תיוביט
  דרגת רעילות: 7
 • תיודול
  דרגת רעילות: 4
 • תיונקס
  דרגת רעילות: 4
 • תמרון
  דרגת רעילות: 2
 • תרסיפ
  דרגת רעילות: 3
.


[ חזרה להדרכה ומידע מקצועי ]מלאו את הטופס הקצר שלפניכם
ואנו נשוב אליכם בהקדם האפשרי:


שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא"ל:

הודעה:


האבקת עגבניות , האבקת תות שדה , האבקת קישואים , האבקת פלפל מתוק , האבקת אבוקדו , האבקת שקד , האבקת שזיף , האבקת תפוח עץ

© כל הזכויות שמורות שירותי האבקה יד מרדכי   |   צילומים: יורם שפירר, אלכס פרוטסוב